Thích Khách Minh Triều

Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin (2017)

Nội dung phim

Thích Khách Minh Triều The Ming Dynasty Assassin 2017 Full HD Vietsub Thuyết Minh Thích Khách Minh Triều, Sát Thủ Nhà Minh 2017 Thích Khách Minh Triều nói về những năm cuối cùng của thời nhà Minh. Đông Hán đại hoạn quan Ngụy Trung Hiền, thiên hạ gọi là Cửu Thiên Tuế, quyền thế vượt vua, hại dân. Vì để cướp mật mã ghi lại bằng chứng phạm tội của mình, hắn đã cử 3 nữ sát thủ tinh nhuệ là Lang, Lanh và Anh mai phục. Thật bất ngờ khi chỉ nhận được một bản sao của mật khẩu. Vì để lấy được bản chính mật mã, hắn đã phái 3 tên sát thủ đến thăm Trạng Nguyên đài, chờ cơ hội lấy được mật mã. Đến cái chết của thị vệ quân Âu Dương Hàn, Kiếm Đồ cũng ở lại đây để chờ trao đổi bí mật. Từ đó quen biết với tiểu Lý Bút Tiêu và cô chủ Hương Hương của khách nhà ga.
Fan phimmoi bình luận từ facebook
X